top of page

Om Visuel ledelse:

 

Visuel Projektledelse er visualisering af ledelse således, at kommunikation og beslutninger foretages på et visuelt overskueligt, erfaringsbaseret og opdateret grundlag, hvor deltagerne har reel indflydelse på planlægning, eksekvering og kender status, udfordringer og beslutninger. De visuelle virkemidler styrker transparens, skaber fælles forståelse mellem deltagerne og styrker innovation. Ledelse er noget vi skaber sammen!

Udvikling gennemføres i mindre trin eller iterationer, hvor erfaringsbaserede justeringer af produkt, planer og proces sker gennem kontinuerlig feedback fra kunden og teamet selv. Hver iteration leverer, ideelt set, et lille stykke færdigt produkt som giver mening og værdi. Det er vigtigt konstant at have fokus på kundens værdiskabelse med hensyn til håndtering af prioriteringer, ændringer og væsentligste risici.

Visuel ledelse kan benyttes i både klassiske plan-drevne metoder, i agile metoder og i en hybrid kombination. Det konkrete valg foretages i tæt samarbejde i forhold til gældende kontekst.

Visuel ledelse baserer sig på følgende grundlæggende elementer:

Gennemsigtighed betyder at alle deltagere ved hvad der foregår. Alle ledelse, kunde og team både bidrager til og kender til fremdrift, aktuelle udfordringer og planer. Dette kan bedst etableres med anvendelse af analoge værktøjer og store anvendelige vægflader, hvor projektets artefakter visualiseres. Den visuelle tilgang styrker gensidig troværdighed, tillid og er med til at fremme kreativitet og innovation. Den styrker også teamets evne til at skabe fælles forståelse og håndtere ”fejltagelser og misforståelser” som er en naturlig del af udviklingsprocessen.

Feedback skal sikre fokus på vedvarende forbedringer. Kunden giver feedback på leverede produkter for at kunne tilpasse og justere til den ønskede værdiskabelse. Teamet giver feedback på processen, teamets og egen udvikling, således at teamet bliver bedre til at planlægge opgaverne ud fra teamets reelle erfaringer, produktivitet og fremme personlig udvikling.

Tilpasning på baggrund af erfaringsbaseret feedback er essentiel for at sikre mening og værdiskabelse. Feedback anvendes til at justere plan, proces og kommunikation så produkter og kvalitet giver værdi for kunden. Desuden skaber det mening og giver commitment for teamet. Teamet udvikles baseret på feedback og aktuelle erfaringer. Alle ved hvad målet er, hvad der sker lige nu og hvordan vi kommer videre.

Team betyder i Visuel ledelse: Together Everybody Achieve More! Alle der er med i projektet – teamet - skal kunne se sig selv i denne kontekst og sammen etablere og oparbejde den helt afgørende nødvendige gensidige tillid for at kunne holde fokus på opgaverne og tro på (trust) at det lade sig gøre. Med visuelle hjælpemidler styrkes etableringen af projektet og opstart af samarbejdet.

 

Teamet udvikler sig derefter gennem et reelt samarbejde ved håndtering af tilpasninger af produkter, planer og proces. Teamet opbygger dermed tryghed, stolthed, engagement og robusthed. Det handler om at skabe psykologisk sikkerhed og gøre hinanden bedre.

Det er vigtigt at etablere et robust udviklingsmiljø med en nogenlunde ensartet produktivitet som håndterer fleksibilitet samt styrker forudsigelighed (forecast), kvalitet og udvikling af teamet. 

Motto er: Prepare instead of repair med holdningen: It’s all about people!

Fordi: Alt for mange arbejder for meget, for længe, for sent og til skade for engagement, motivation, værdiskabelse, kvalitet, risikohåndtering, mulighed for at hjælpe, personlig udvikling og ender ofte med frustrationer, udbrændthed eller stress.

 
 
 
 
 
bottom of page