top of page

Tager du erfaringer fra projekteksekvering alvorligt?

 

Visuel Projektledelse og Visuel Planlægning er gennemprøvede metoder til opstart og etablering af projektets fundament på en mere solid måde. Det giver gode svar på mange af dine udfordringer, der ofte forekommer senere i projektet og dermed har større konsekvenser!

 

Jeg leverer workshops i Visual Planning og bruger visualisering af projektprocesser og værktøjer som basis for at opbygge den virkelig gode projektstart og dermed grundlaget for at få succes med eksekveringen.

Holdningen er: God forberedelse reducerer reparationer og frustrationer - prepare not repair!

De visuelle metoder skaber et ledelsesfundament, der forankrer projektet hos interessenterne, giver gode input til business case og især giver fælles forståelse og engagement blandt projektdeltagerne.

Vigtige perspektiver inden for Visuel Planning er håndtering af: Forankring hos ledelsen, antagelser, estimering, kvalitetssikring, risici, omkostninger, periodisering og status/ fremdriftsrapportering. Metodikken er fleksibel til planlægningsdrevne, stage-gate eller agile principper.

Visuelt kickoff starter teambuilding og teamudvikling. Desuden giver det grundlaget for at skabe tillid, relationer, opbygge teamet og skabe reel fremdrift. Et godt team, der arbejder mod fælles mål og har fælles forståelse, har en tendens til at blive et fantastisk team.

Har leveret adskillige seminarer om Visuel Planlægning til flere kunder. Her kan ses et webinar fra 2014, som stadig viser nogle vigtige pointer selvom materialet er opdateret flere gange siden.

 

Jeg var ansat i FDC 2014. Se webinaret her: 

billede visuel_planlægning_21.jpg
billede iterativ proces.png

Visuel Planlægning

bottom of page