top of page

Om Visuel Projektledelse - LOGO

Visuel projektledelse logo illustrerer, at ”livet leves forlæns men forstås baglæns”. Derfor starter alle opgaver med at være meget nysgerrige på, hvordan vi kan skabe værdi sammen. Alle serviceydelser tilpasses konteksten samtidig med, at de tager udgangspunkt i anerkendt projektledelse indenfor IPMA, Agile metoder eller tilsættes PMI.

 

Det røde ikon

Visuel Projektledelse cirkel.png

Den lyserøde drømmesky. Ikonet betyder, at Visuel Projektledelse har fokus på forankring af leverancerne. Spørgsmålene er: Hvorfor gør vi det? Hvad vil vi opnå? Hvilken effekt/ nytteværdi skal vi opnå? Og hvordan kan vi måle det? Projektets formål og succeskriterier! Både forankring og forandring er vigtige elementer for succes. Projekter er ændringer af vaner (adfærd), så ofte er den mindst mulige ændring (ad gangen), den mest værdiskabende tilgang. Dette foretages agilt i iterationer.

 
 
 
 

Det blå ikon

Visuel Projektledelse firkant.png

Leverancen eller det som projektet skal skabe. Hvad skal der til for at opnå drømmen? Hvad er det første vigtige produkt? Hvor godt skal det være? Her besluttes hvilke produkter (leverancer) som projektet skal levere og hvornår, kvaliteten er god nok. Projektets mål og acceptkriterier! Indeholder både undervisning og træning i anvendelse og ændret adfærd, samt fokus på forankring hos modtageren. En Lean tilgang med fokus på "mindst mulige og vitale produkt" som iterativt udvikles.

 

Det grønne ikon

Visuel Projektledelse trekant.png

Projektets ramme eller den klassiske trekant. Her kan trekanten dække både over klassiske fremgangsmåder, stage/gate modeller, agile tilgange og agile metoder som scrum og kanban. Vigtigt at vælge udviklingsmåde/ fremgangsmåde som giver mest mening i den kontekst som projektet skal arbejde i. 

Projektarbejdet baseres på agile koncepter med beslutningsdygtige teams og feedback loops både i teamet og i høj grad også fra omverdenen. Kan f.eks. være et udvidet PDCA-loop (Deming) eller review og retrospektive fra Scrum. 

 
bottom of page