top of page

Fokus på udvikling af mennesker - det sker ved 

Service ydelser skal have nogle billeder på siden

Billede på service ydelser

både agil og plandrevet

ALL teams kursus

Agile flodtur 

Visuel planlægning

beskrivelse af aktiv visuel projektledelse

Egne PL kursus (fra FDC)

Brug PL liste fra LinkedIN

Billeder af værktøjskasse som visuelt værktøj

pop up window med visuel plan og agile backlog

Siden med logo, skal skrives så den også dækker agile

bottom of page